PricewaterhouseCoopers

Kategorie USA – Soukromý sektor
Jak došlo k úniku Zaměstnanec firmy PricewaterhouseCoopers zaslal poštou nezašifrovaný přenosný disk s citlivými daty společnosti Under Armor Inc., ve které vykonával audit. Pošta však zásilku s informace ztratila.
Jaké informace unikly Jména, čísla sociálního pojištění a informace o platech zaměstnanců auditované společnosti Under Armor Inc.
Škody, následky Případ byl rozebrán v médiích a medializace v případě takové firmy jako je PricewaterhouseCoopers může mít zásadní dopad na renomé společnosti.

Pro postižené osoby bylo zajištěno pojištění proti krádeži identity.
Komentář Přenos informací na nezašifrovaných médiích není vhodným způsobem jako zařídit transfer citlivých dat. S vhodným softwarem lze však jednoduše automaticky data šifrovat, regulovat jejich transfer a také je bezpečně zasílat jinými kanály, například i klasickou poštou.
Zdroje [1] [2] [3]