NASA (National Aeronautics and Space Administration)

Kategorie USA – Veřejný sektor
Jak došlo k úniku Data byla ukradena na notebooku ze zamčeného auta jednoho ze zaměstnanců. Informace v počítači nebyly nějak chráněny proti zneužití ani šifrovány.
Jaké informace unikly Unikly citlivé osobní informace o zaměstnancích NASA. Úřad blíže nespecifikoval počet poškozených osob, přibližně se jednalo o 40 000 tis. zaměstnanců.
Škody, následky Případ byl vysoce medializován, a jelikož se v rámci NASA ztratily již desítky nezašifrovaných zařízení, byla také agentura kritizována médii. Mimo jiné musela NASA vynaložit nemalé peněžní prostředky na experty pro opatření po incidentu, a také na třetí stranu zabezpečující ochranu identity pro zasažené zaměstnance.
Komentář Krádeže notebooků a přenosných zařízení patří k jedné z častých příčin úniku informací, je proto s nimi potřeba počítat a být na takovýto případ připraven. Samotná hodnota ukradeného počítače či disku, je často zanedbatelná ve srovnání s hodnotou informací na nich přenášených. Je přinejmenším nezodpovědné přenášet citlivé informace takového rozsahu v nezašifrované podobě na zařízeních, které mohou být jednoduše ukradeny. Bezpečnostní politika společností by měla zajistit, aby takové informace mohly být vyneseny ze společnosti pouze v nezbytných případech a jen na zabezpečeném nosiči.
Doplňující informace NASA patří k oblíbeným cílem útoků. Například jenom v letech 2010 a 2011 zaznamenala 5 408 bezpečnostních incidentů.
Zdroje [1] [2] [3]